گزارش تمرین پرسپولیس؛ تمرینات ویژه برای بیرانوند، عالیشاه آسیب دید


در جریان تمرین پرسپولیسی‌ها برخوردی فنی بین امید عالیشاه و احمد نورالهی روی داد که آسیب‌دیدگی عالیشاه را در پی داشت که به این ترتیب از ادامه کار معاف شد و تحت نظر کادر پزشکی قرار گرفت.