دوگانگی‌های شفر در عملکردهای آماری؛ ثبت بهترین و ضعیف‌ترین رکوردها در کنار هم

آنچه در کارنامه وینفرد شفر آلمانی در لیگ برتر ایران و روی نیمکت استقلال بسیار جلب توجه می کند، تضاد و دوگانگی در عملکرد این مربی در زمینه های مختلف است؛ شفر در برخی زمینه ها چنان تأثیرگذار و موفق بوده که بهترین عملکرد باشگاهی یا تاریخ لیگ برتر را به دست آورده اما برخی از آمارهای این مربی هم از ضعیف ترین رکوردهای استقلال در تاریخ لیگ برتر به شمار می روند.