تابش: افرادی که ترقه انداختند شرف ندارند/ نتیجه امروز رابطه ما و قلعه نویی را متزلزل نمی‌کند

مدیرعامل باشگاه سپاهان، گفت: مقصر باخت امروز ما چهار هوادار نما که اسم آنها را نمی‌توان هوادار گذاشت بودند. این افراد که ترقه و اشیا انداختند دشمن سپاهان هستند و شرف ندارند.