ادامه روند پروژه شکست خورده انتقال تیم‌ها/ زمزمه‌های انتقال یک باشگاه لیگ برتری دیگر از استان البرز

زمزمه های انتقال تیم فوتسال مقاومت البرز باعث شد تا اسفندیاری عضو هیئت ریئسه فوتبال استان البرز  به دلیل بی تفاوتی های مدیران و مسئولان استانی  از  پست هئت ریئسه استعفا دهد تا شاید تاثیری در  بی تفاوتی مدیران ورزش استان بویژه رییس هیات فوتبال داشته باشد . تصمیمی که نتیجه آن در سال های قبل و در انتقال تیم های دیگر مشخص شده است.